Rreth EuroPartners Development

Qendra "EuroPartners Development" (EPD) ka per qellim rritjen e nivelit informimit te publikut dhe kapaciteteve individuale dhe insitutionale te administrates ne lidhje me politikat evropiane dhe ne pergjithesi me kuadrin e programeve te zhvillimit te shoqerise.
» me shume ...

Newsletter
Trajnimi per rritjen e njohurite e OSHC-ve mbi Programin Buxhetor Afatmesem, organizuar ne kuader te projektit "Rritja e presionit civil mbi hartimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2019 - 2021 dhe Buxhetit vjetor 2019"

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqeria e Hapur për Shqipërinë, Europartners Develoment synon të rrisë angazhimin e shoqërisë civile në drejtim të përmirësimit së transparencës së buxhetit dhe debatit qytetar në vendmarrjen e buxhetit publik në nivelin qendror. Duke ndikuar në rritjen e presionit nga ana e shoqërisë civile ndaj administratës qendrore lidhur me orientimin e fondeve në përputhje më angazhimet strategjike të planifikuara nga Qeveria në dokumentat strategjike dhe do të orientohen fondet aty ku nevojat janë më të mëdha.

» me shume...
Starton zbatimi i Projektit : Rritja e presionit civil mbi hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019 – 2021 dhe Buxhetit vjetor 2019

Transparenca dhe pjesëmarrja e publikut në hartimin e politikave buxhetore ka qenë dhe mbetet një problem ne Shqipëri. Edhe pse janë bërë hapa të rëndësishëm për të rritur pjesëmarrjen qytetare në hartimin e buxhetit në nivelin vendor, duke aplikuar shumë forma pjesëmarrjeje si dëgjesat publike apo buxhetimin me pjesëmarrje, pjesëmarrja qytetare në nivelin qendror mbetet një fushë ku ende nuk po behet progres.

» me shume...
Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al