Newsletter
Thirrje për aplikime

 Në mbështetje të instrumentit - financimi i granteve për ndërmarrjet e themeluar rishtazi: start-up dhe Spin-off

Në mbështetje të instrumentit - financimi i granteve për ndërmarrjet e themeluar rishtazi: start-up dhe Spin-off

Aplikantët të cilët propozojnë për mbështetje financiare duhet të kenë një objektiv të veprimit të ndërmarrë që përputhet me objektivat specifike dhe rezultatet e pritshme, si vijon:

OBJEKTIVAT SPECIFIKE
2.1. Të forcojë kapacitetet prodhuese të NVM-ve (ndërmarrjet e vogla dhe të mesme) dhe qasjen në tregje

REZULTATET

2.1.1. Kapaciteti dhe ndërgjegjësimi i Ndermarrjeve te Vogla e te Mesme dhe Start-up-ve për të hyrë në tregje te reja është rritur

Klikoni më poshtë për të shkarkuar Udhëzuesin dhe Formatin e aplikimit
 


Ndryshimi i fundit: 15-04-2019
Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al