Newsletter
:: Lajme

Starton zbatimi i Projektit : Rritja e presionit civil mbi hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019 – 2021 dhe Buxhetit vjetor 2019
Transparenca dhe pjesëmarrja e publikut në hartimin e politikave buxhetore ka qenë dhe mbetet një problem ne Shqipëri. Edhe pse janë bërë hapa të rëndësishëm për të rritur pjesëmarrjen qytetare në hartimin e buxhetit në nivelin vendor, duke aplikuar shumë forma pjesëmarrjeje si dëgjesat publike apo buxhetimin me pjesëmarrje, pjesëmarrja qytetare në nivelin qendror mbetet një fushë ku ende nuk po behet progres. » me shume...


Prezantimi i Strategjise Territoriale ne Rajonin e Kukesit
Ne kuadrin e Programit te Decentralizimit dhe te Zhvillimit Vendor (DLDP), EuroPartners Development mbeshteti Bashkine e re te Kukesit per hartimin e Strategjise Territoriale te Bashkise Kukes. Ky program financohet nga Qeveria Zviceriane nepermjet HELVETAS Seiss Intercooperation. » me shume...


Procurement - Accountant for piloting program (on demand)
In the framework of the project “An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs” – ADRIATinn, EuroPartners Development invites anyone to apply for an Accountant Service Contract for European Union External Actions with the identification number NO 1˚str./0007/FB4/03. For more information and application requirements please read the specified Terms of Reference. » me shume...


Procurement - Legal Adviser for piloting program (on demand)
In the framework of the project “An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs” – ADRIATinn, EuroPartners Development invites anyone to apply for a Legal Service Contract for European Union External Actions with the identification number NO 1˚str./0007/FB4/04. For more information and application requirements please read the specified Terms of Reference. » me shume...


Mentors for SME in Albania
Please find attached the Call of Expression of Interest for contract in title "Mentors for SME in Albania" » me shume...» me shume...» me shume...


Rritja e transparences dhe informacionit ndaj qytetareve ne lidhje me sherbimet publike te ofruara nga institucionet e Qeverisjes Lokale ne qytetet Vlore dhe Kukes
Ne kuader te Projektit te financuar nga Fondacioni Soros "Rritja e transparences dhe informacionit ndaj qytetareve ne lidhje me sherbimet publike te ofruara nga institucionet e Qeverisjes Lokale ne qytetet Vlore dhe Kukes" ne dt 11.05.2013 u zhvillua nje workshop ne qytetin e Kukesit. » me shume...


Rritja e transparences dhe informacionit ndaj qytetareve ne lidhje me sherbimet publike te ofruara nga institucionet e Qeverisjes Lokale ne qytetet Vlore dhe Kukes
Ne kuadrin e Projektit te financuar nga Fondacioni Soros "Rritja e transparences dhe informacionit ndaj qytetareve ne lidhje me sherbimet publike te ofruara nga institucionet e Qeverisjes Lokale ne qytetet Vlore dhe Kukes" ne dt 09.05.2013 u zhvilluan dy Workshope ne qytetin e Vlores. Workshopet u zhvilluan me specialistet e Bashkise Vlore ne ambjentet e Keshillit te Qarkut si dhe specialistet e ZRPP Vlore ne ambjentet e ZRPP. Ato kishin si qellim prezantimin e rezultateve te analizes se intervistave te dala nga Vezhgimi Qytetar i realizuar ne muajt shkurt dhe mars, dhe evidentimin e veprimeve qe duheshin ndermarre per te permiresuar situaten ne lidhje me sherbimin si dhe per te rritur informimin e publikut me qellim korrigjimin e perceptimeve te publikut te evidentuara ne rezultatet e intervistave.Workshopet u realizuan nga partneri local "Organizata Rinore", Vlore dhe stafi Europartners Development, dhe u drejtuan nga specialistet e EPD. » me shume...


Fuqizimi i kapaciteteve te Bashkive Shqiptare nepermjet programit te binjakezimit te bashkive
Ky projekt financohet nga Komisioni Evropian ne kuader te programit Evropa per qytetaret (Europa for citizens) ku Shoqata e Bashkive eshte lider ne kete projekt, se bashku me 9 partnere, nje partner i huaj Shoqata Franceze e Keshillit te Rajoneve dhe Bashkive Evropiane (AFCCRE ) dhe 8 organizata jo qeveritare shqiptare. Europartners Development (EPD), Instituti i Kerkimeve Urbane (URI), SEDA, Shoqata Shqiptare per nje Zhvillim te Qendrueshem (ASDO), Qendra Kombetare per Trajnime dhe Asistence Teknike (ANTTARC), Forumi i Pavarur i Grave Shqiptare (IFAW), Misionaret per te Drejtat Sociale (MDSK), Instituti i Reformave dhe Studimeve Demokratike (IRDS). » me shume...


Faqa 1/3  «     1    2    3       ... 3     »    
Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al