Newsletter
NGO
Automobile Club Albania (ACA)
Tirana, Tirana

tel: +355 4 2257828    fax: +355 4 2257828
www.aca.al
Areas / Sector of Interests
  • Turism Development
  • Culture and Sports
Executive Director
Niko Leka
email:info@aca.al
Mission Statement
Te nxise interesin per automobilat ne shoqerine shqiptare, te jete nje forum per opinionin e avancuar ne kete fushe te madhe interesi per anetaret e saj automobiliste qe operojne ne Shqiperi.
Short Description

 ACA promovon sportin automobilistik. Ajo nxit, mbeshtet dhe organizon aktivitete sportive automobilistike lokale, rajonale, kombetare dhe nderkombetare. ACA organizon dhe mbeshtet programe e aktivitete te ndryshme ne fushen e rritjes se sigurise e te uljes se rrezikut ne rruget e Shqiperise.


ACA eshte e vetmja shoqate e këtij lloji ne Shqiperi dhe si e tille mban lidhje te vazhdueshme me organet shteterore si Ministrine e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit apo Ministrine e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve. “Automobile Club Albania” eshte pjese e Komitetit Olimpik Kombetar Shqipetar. Ne Asamblene e Pergjithshme te Federates Nderkombetare te Automobilizmit FIA qe u mbajt ne Paris me date 7 Nëntor 2008, “Automobile Club Albania” u anetaresua ne kete organizem nderkombetar kaq te rendesishem dhe prestigjioz duke u bere keshtu zyrtarisht i vetmi perfaqesues i Shqiperise ne FIA si per mobilitetin e turizmin ashtu edhe per sportin.

Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al