Rreth EuroPartners Development

Qendra "EuroPartners Development" (EPD), është një OJF e cila ka per qellim rritjen e nivelit informimit te publikut dhe kapaciteteve individuale dhe insitutionale te administrates ne lidhje me politikat evropiane dhe ne pergjithesi me kuadrin e programeve te zhvillimit te shoqerise.
» me shume ...

Newsletter
Filtro per Rajon
Tirana  |  Vlora  |  Elbasan  |  Shkodra  |  Diber  |  Korca  |  Fier  |  Gjirokastra  |  Kukes  |  Lezha  |  Berat  |  Durres  |  

Lista e OJF-ve
Institute for Environmental Policy
Tirana

+355 682450332
email:iep@iep-al.org   web: www.iep-al.org
Shoqata "Sfinksi" e Minoritetit Egjiptian te Shqiperise per Zhvillim dhe Integrim
Tirana

+355 68 39 39 215
email:egyptians_alb@yahoo.com   web: www.egjiptianeteshqiperise.com
Social Stimulation Alternative Program
Tirana

+355 4 2243118
email:Info@pass-al.org   web: www.pass-al.org
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY SEDA
Tirana

+ 355 422 57623
email:seda@albnet.net   web: www.seda.org.al
Institute for Contemporary Studies (ISB)
Tirana

+355 4 2251010
email:ics@isb.icc-al.org   web: www.ics-al.org
The Foundation "Regional Centre of Development and Monitoring of Infrastructure, Environment and Civil Society" (ZMIMSC Foundation)
Gjirokastra

+355 84 2 6 2455
email:zmimscfoundation@yahoo.com
Urban Research Institute
Tirana

+355 4 256 840
email:zvokopola@uri.org.al   web: www.uri.org.al
THE UNION OF ALBANIAN JOURNALISTS
Tirana
+355 22 240966

email:alagreta@yahoo.fr; lagretaben@yahoo.it    web: www.unioni-gazetareve.com
Useful to Albanian Women
Tirana

+355 4 2223001
email:sevim@icc-al.org   web: www.uaw-al.com
Tjeter Vizion
Elbasan

+355 54 25 2919
email:tjetervizion@gmail.com   web: www.tjetervizion.org
Faqa 4/8  «     1 ...        3    4    5       ... 8     »    
Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al