Newsletter
Taksat dhe Tarifat
Author:  EPD
Language:  Shqip
Year:  2010

Kjo fletepalosje jep një pasqyrë mbi taksat dhe tarifat që qytetarët dhe subjekte të ndryshme te biznesit te cilet janë të detyruar të paguajnë. Ajo paraqet gamën e taksave dhe tarifave (T & T), kategoritë, nivelin dhe zonat përkatëse, shumën e përcaktuar te pageses si dhe informacion te detajuar mbi detyrimet dhe penalitetet.

Copyright © europartners.al - All rights reserved.
Address: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al