Newsletter
Nxitja e Bashkepunimit per Krijimin Grupeve Ekonomike
Language:  Shqip
Year:  2013
Number of pages:  4

Në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar (CBC) IPA ndërmjet Republikës së Greqisë dhe Republikës së Shqipërisë, duke u bazuar ne mundesite e zhvillimit ekonomik ne Rajonin e Grevenase ne Greqi  dhe te Korces ne Shqiperi, u pergatit projekti IN COMMON” duke identifikuar nje sere problemesh qe dalin nga mungesa e nje strategjie per Turizmin.
 

Copyright © europartners.al - All rights reserved.
Address: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al