Newsletter
Manaxhimi i Shpenzimeve Publike ne Njesite e Qeverisjes Vendore
Author:  EuroPartners Development
Language:  English
Year:  2012
Number of pages:  60

 Ky manual trajnimi mund të përdoret nga menaxherët e financave  për të trajnuar stafin përpara se  të fillohet procesi i hartimit të buxhetit. Me të, organizata EuroPartners pasuron serinë e botimeve që ka publikuar dhe vazhdon të publikojë në mbështetje të

reformave dhe zhvillimit të qëndrueshëm në pushtetin vendor.
Copyright © europartners.al - All rights reserved.
Address: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al