Newsletter
Publikime

Perceptimi qytetar mbi Transparencen dhe ofrimin e informacionit ne nivel lokal

Studimi ka si objektiv kryesor të mundësonte një fotografim të perceptimit qytetar mbi transparencën dhe ofrimin e informacionit në nivel lokal në qytetet Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë dhe Korçë, për të hedhur dritë mbi pritshmëritë e qytetarëve ndaj shërbimeve publike të ofruara nga Bashkia dhe nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP). Nëpërmjet këtij ... » me shume...Perceptimi Qytetar mbi Transparencen dhe Ofrimin e Informacionit ne Nivel Lokal

Ky studim u realizua me mbështetjen e fondacionit SOROS –Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Objektivi kryesor i studimit ishte që të mundësonte një fotograļ¬m të perceptimit qytetar mbi transparencën dhe ofrimin e informacionit në nivel lokal në qytetet Pukë dhe Lushnjë, për të hedhur dritë mbi pritshmëritë e qytetareve ndaj shërbimeve publike ... » me shume...Taksat dhe Tarifat

Kjo fletepalosje jep një pasqyrë mbi taksat dhe tarifat që qytetarët dhe subjekte të ndryshme te biznesit te cilet janë të detyruar të paguajnë. Ajo paraqet gamën e taksave dhe tarifave (T & T), kategoritë, nivelin dhe zonat përkatëse, shumën e përcaktuar te pageses si dhe informacion te detajuar mbi detyrimet dhe ... » me shume...Licensa e Transportit

Kjo fletushkë pajis me një gamë të gjerë informacioni në lidhje me marrjen e një license transporti. Kjo fleteplosje shpjegon hapat qe nje subjekt duhet te ndjeke kur të aplikoj për një license transporti, institucionet te cilave duhet t’ju drejtohet, dokumentacioni që duhet të jenë në dispozicion si dhe gamen e subjekteve dhe te pajisjeve per te cilat mund të përfitohet një licencë ... » me shume...Publikimi i Vezhgimit Krahasues per Transparencen

Ky publikim shpreson të sjellë në vëmëndjen e institucioneve përgjegjëse, vlerësimin e qytetarëve mbi cilësinë e shpërndarjes së shërbimeve publike duke përdorur pikërisht mekanizma të tillë sikurse është edhe vëzhgimi nëpërmjet Formave të Raportimit Qytetar (Citizens’ Report Card). Nëpërmjet këtyre kartave është ... » me shume...Manuali Ndihmes per Organizatat qe deshirojne te Aplikojne per Grante ne programet e Bashkepunimit Nderkufitar

Manuali u përgatit gjatë periudhës së korrikut duke u bazuar edhe në përvojën e ekipit të EuroPartners që merret me bashkëpunimin ndërkufitar në terren, si dhe në konsultim të ngushtë me Ministrinë e Integrimit Evropian në Tiranë, financuar nga Fondacion SOROS dhe AECID ne kuadrin e projektit "Rritja e kapaciteteve te OJF-ve per te perfituar nga fondet e IPA-s". Manuali ndihmës u ... » me shume...Udhezuesi per Qendrueshmerine e OJFve

Ky udhezues u pergatit nga EuroPartners Development, ne bashkëpunim me AYNEI, ne kuadrin e projektit ‘Rritja e Kapaciteteve te OJFve drejt Qendrueshmerise se tyre ne te Ardhmen’ financuar nga Delegacioni i Komisionit Evropian. Udhëzuesi përmban katër kapituj:

Kapitulli I bën të ditur ç’janë organizatat e shoqërisë civile dhe shpjegon forma të ndryshme të organizimit të tyre, brenda dhe ... » me shume...Faqa 1/2  «     1    2       ... 2     »    
Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al