Newsletter
Vleresimi i impaktit te mbeshtetjes se BE per Administraten Publike dhe Integrimin Europian ne Kosove
Kategoria
Kordinimi i ndihmes, Monitorimi, Vleresimi i ecurise dhe Vleresimi i Impaktit
Data e fillimit
01-08-2007
Data e perfundimit
01-04-2008
Vendi
Kosove
Agjensia Donatore
BE
Lead Partner
IBF International (Belgjike)
Mardheniet kontraktuale
Kontrate individuale
Perqindja e sipermarre nga EPD
28%
Stafi
1
Pershkrim i pergjithshem i projektit

Objektivi i përgjithëm është vlerësimi i impaktit të mbështetjes së Komisionit Evropian në kuadrin e zbatimit të Partneritetit Evropian për Qeverinë e Kosovës, UNMIK dhe EAR. Vlerësimi mbuloi projektet e menaxhuara nga EAR nga programet vjetore 2000-07 në Kosovën e administruar nga UN në fushat e:
• Administratës Publike
• Financave Publike
• Drejtësisë
• Qeverisjes Lokale, dhe
• Zhvillimit Ekonomik.
Lloji i shërbimeve të ofruara
Ekspert për Forcimin dhe Rritjen e Kapaciteteve Institucionale
• Rishikimi i ilustrimeve të projekteve dhe operacioneve përkatëse në bazë të metodologjisë së miratuar duke filluar nga çdo Program Veprimi Vjetor nga viti 2000 deri në 2007;
• Përgatitja e një Raporti Përfundimtar të konsoliduar në bazë të komenteve nga Agjensia dhe aktorët e tjerë;
• Kryerja e detyrave të tjera në lidhje me vlerësimin sipas nevojave të Njësisë së Vlerësimit.
 

Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al