Newsletter
Mbeshtetje per te permiresuar kuadrin ligjor ose ICT ne Shqiperi
Kategoria
Administrata Publike / Integrimi Europian / Tregu i brendshem
Data e fillimit
01-06-2008
Data e perfundimit
01-11-2008
Vendi
Shqiperi
Agjensia Donatore
BE
Lead Partner
EWC (Belgjike)
Mardheniet kontraktuale
Nenkontraktor
Perqindja e sipermarre nga EPD
13%
Stafi
1 nga 2
Pershkrim i pergjithshem i projektit

Objektivat specifikë janë:
• Ofrimi i këshillimit ligjor për të përmirësuar legjislacionin në lidhje me ICT në Shqipëri;
• Organizimi i trajnimeve të Agjensisë për ICT në Shqipëri për të zhvilluar një platfromë për shërbimet e e-governance.
Lloji i shërbimeve të ofruara
Ekspert ligjor
• këshillim ligjor për të përmirësuar legjislacionin në lidhje me ICT në Shqipëri;
• trajnime të Agjensisë për ICT në Shqipëri për të zhvilluar një platfromë për shërbimet e e-governance.
 

Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al